De macht van massahypnose – een samenvatting

Massavormingspsychose

Dit is een korte samenvatting van de bespreking tussen
Dr. Mattias Desmet, docent Massavormingspsychose;
Dr. Robert Malone, de uitvinder van het mRNA-vaccin; en
Dr. Peter McCullough, de meest gepubliceerde cardio-renale arts in de wereldgeschiedenis.

Waarom zijn mensen vatbaar?

Het gaat over het onderzoeken van de reden waarom massavormingspsychose kan plaatsvinden en waarom sommige mensen daar vatbaar voor zijn. Er zijn verschillende voorwaarden die van belang zijn.
– Volgens deze drie artsen ontbreekt het bij 60% van de mensen aan zinvolle relaties. Dat is enorm veel.

– Mensen missen de verbinding met zichzelf. Een relatie is geen alternatief voor een innerlijke verbinding, al wordt dit wel vaak zo gezien. Een gevolg daarvan is dat mensen vaak ook een gebrek aan betekenis ervaren, een gebrek aan zingeving. Mensen zijn echt sociale wezens en wanneer de sociale band verstoord is, ervaren ze hun leven meestal als zinloos.
Je ziet in deze tijd een verhoogd aantal gevallen van suïcide. Verwarring en doelloosheid slaan toe. 

13% van de mensen beschouwt hun baan als echt zinvol, en 65% meldt dat ze hun baan als volkomen zinloos ervaren. Dit is een fenomeen dat zeer goed is beschreven in een boek van David Graeber: Bullshit Jobs.

– De derde voorwaarde, die ook een gevolg is van de eerste twee voorwaarden, is dat er veel ‘free floating fear’ is, dus angst die mensen niet kunnen verbinden aan een mentale werkelijkheid. En dat is uiterst belangrijk, want als we weten waar we angstig voor zijn, zijn we niet zo gespannen. Het is voor een mens afschuwelijk om in een situatie te zitten waarin hij geconfronteerd wordt met angst, zonder dat hij weet waar hij angstig voor is. Deze onzekerheid is heel bedreigend.

Frustratie en agressie

Er is veel ‘zwevende’ frustratie en agressie. Mensen voelen zich gefrustreerd en agressief zonder te weten wat hen precies frustreert. Dit kan snel omslaan in agressie. Onder deze voorwaarden is een bevolking gevoelig voor een zeer specifiek fenomeen. Als er onder deze omstandigheden een verhaal via de massamedia wordt verspreid, waarin er een angstobject wordt aangereikt en er tegelijkertijd een strategie wordt aangereikt om met het angstobject om te gaan, gebeurt er iets vreemds in een samenleving. De ‘free floating fear’ hecht zich dan aan het angstobject dat in het verhaal wordt gepresenteerd. Mensen zijn bereid deel te nemen aan de strategie om met het angstobject om te gaan. Dat leidt op zich al tot het belangrijkste aspect van massavorming, omdat iedereen deelneemt aan dezelfde strategie. Er ontstaat een nieuwe sociale band. Mensen voelen zich minder geïsoleerd, hebben een doel, krijgen een zingeving. 

Sociale saamhorigheid

Nieuwe sociale banden worden gevormd en de nieuwe vorm van betekenisgeving en samenhorigheid bloeit op. En al die ‘free floating’ frustratie en agressie is nu gericht tegen een specifieke groep: de groep die niet wil deelnemen aan de massavorming. Dat is wat we in de hele geschiedenis keer op keer hebben gezien. Massavorming heeft een destructieve eigenschap. Er wordt steeds gezocht naar een nieuwe vijand: een nieuwe vijand die tot object van angst gemaakt kan worden, die vernietigd moet worden enzovoort. Uiteindelijk zal deze destructieve eigenschap zelfdestructief worden.

Groepsmentaliteit

Een ander aspect uit dit interview is wat ik de egregore heb genoemd. In mijn video ‘Jij de onwetende tovenaar’ meer hierover. Er is een fenomeen dat zij psychologisch niet kunnen verklaren en dat is de “hive” mentaliteit, de Beehive, als bijen die zich aansluiten bij de zwerm. Dit gebeurt als een menigte zich vormt, zowel op een mentaal psychologisch niveau als wanneer een menigte fysiek bij elkaar komt. Mensen beginnen dan op dezelfde manier te denken, ze gaan zelfs allemaal dezelfde woorden gebruiken. Dit gebeurt extreem snel. Het is psychologisch erg moeilijk uit te leggen. Ik zie dit als groepsgeest, de egregore die vat krijgt op de groep. Hoe mensen dezelfde gedachten, dezelfde woorden gaan delen in zo’n korte tijd. Rupert Sheldrake verklaarde dat wanneer mensen op dezelfde manier gaan denken, de ideeën en gedachten zich verspreiden in een soort amorf genetisch veld. Mensen raken dan allemaal verbonden met dit veld.

Wie laten zich niet meevoeren?

Waar men ook niet helemaal de vinger op kan leggen is welke eigenschappen kenmerkend zijn voor de groep die zich niet laat meevoeren in de massahypnose. Deze groep lijkt zich zo totaal anders te voelen. Die groep lijkt zich als een kleine, typische minderheid te ontwikkelen. Deze mensen gaan niet mee in het verhaal dat leidt tot de massavorming. Dit is een heel diverse groep mensen. Ze komen uit allerlei verschillende politieke achtergronden, zijn van verschillende sociaal-economische status en hebben zeer verschillende professionele achtergronden. Zij zijn moeilijk te definiëren. Het zijn mensen die geen stabiliteit zoeken buiten zichzelf. Zij hebben een gemeenschappelijk gedeeld ideaal of ideaalbeeld en een innerlijk gevoel van verbondenheid dat zij niet buiten zichzelf zoeken.

Intelligentie geen norm

Intelligentie is niet bepaald een norm. Hoog intelligente mensen schijnen even vatbaar of zelfs vatbaarder te zijn voor de massavorming dan de doorsnee mens. Een verklaring  die wordt genoemd is dat ze al vroeg hebben geleerd zich aan te passen en zo geleerd hebben succesvol te worden als academicus. Eén ding is duidelijk, namelijk dat hoe hoger het opleidingsniveau, hoe vatbaarder of kwetsbaarder mensen gewoonlijk zijn voor massavorming in het algemeen. En dat is iets verrassends. Men probeert dit te verklaren vanuit een psychologisch standpunt en  men denkt dat sociale status en de angst deze kwijt te raken erg belangrijk is. Dat zou de reden kunnen zijn waarom mensen geneigd zijn zich te conformeren aan het mainstream verhaal.

Moed om waarheid te spreken

In het interview wordt verwezen naar het woord van Socrates – Parrhesia – de moed om de waarheid te spreken. Men vond dat de maatschappij niet goed kon functioneren als er niet genoeg mensen waren die de moed hadden om de waarheid te spreken. Dus noemde men het Parrhesia.

Ik, Hyacintha, denk dat precies deze eigenschap – de moed om te proberen de waarheid te spreken – heel kostbaar is. En om dat te kunnen en te durven, moeten we al onze oude programma’s loslaten. Daarom doe ik mijn best om steeds weer, zoveel mogelijk in groepshealingen, de patronen op te lossen uit ons persoonlijk maar uiteindelijk ook zo uit het collectief. Dit heeft altijd een ‘ripple effect’: het spreidt zich als golven steeds verder uit.

 

Geplaatst op: 13 januari 2022

In categorie: Ultimate journey

Delen is lief

Over Hyacintha Kraidy

Reacties