Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.
mei 16

Healing Serie – 8 Revolutie van Verandering – Gk60 van Beperking naar Rechtvaardigheid – 16 mei

mei 16 @ 20:00 - 22:30

Dit is een buitengewone avond vol helende energie en diepgaande inzichten. We maken gebruik van de krachtige Gene Keys en de transformatieve Vim-methode. Samen pakken thema’s aan die we allemaal met ons meedragen, en ruimen deze op een diep niveau op.
De VIM-methode stelt ons in staat om de opgeslagen programma’s in ons DNA op te ruimen. Hierdoor kunnen we diepliggende blokkades en overtuigingen transformeren, en zo een ware transformatie teweegbrengen.
We integreren ook de echte Ho’oponopono tijdens deze avond. Dit oude Hawaïaanse vergevingsproces helpt ons om negatieve energieën los te laten en ons hart te openen voor heling en liefdevolle verbinding.
Samen, door de combinatie van deze krachtige methoden, pakken we thema’s aan die een grote rol spelen in ons leven, maar die niet altijd even voor de hand liggen. We gaan de diepte in en brengen heling op een niveau dat je misschien nog niet eerder hebt ervaren. Het belooft een werkelijk fantastische en verdiepende avond te worden.

MELD JE HIER AAN

Gene Key 60 onderzoekt de fundamentele spanning tussen de beperkingen die we ervaren in onze fysieke, mentale en emotionele werelden en de mogelijkheid om deze beperkingen te transcenderen en te transformeren in een dieper begrip en expressie van het leven zelf.

Beperking

De schaduw van Gene Key 60, Beperking, wijst op de menselijke neiging om zich ingeperkt te voelen door externe omstandigheden, interne overtuigingen, of de structuren en regels van de maatschappij. Deze beperkingen kunnen zich manifesteren als frustraties, gevoelens van vastzitten, of een algemeen gebrek aan vrijheid. In deze staat zijn mensen vaak geneigd zich te richten op wat niet mogelijk is, in plaats van te verkennen wat wel kan worden bereikt binnen de gegeven grenzen. We zullen de codes opruimen die ons vast houden in de patronen van beperking waardoor we vrijkomen van het Matrixveld. 

Realisme

Het geschenk van Gene Key 60, Realisme, is het vermogen om de werkelijkheid te accepteren zoals die is, met al zijn beperkingen, en toch een manier te vinden om binnen die realiteit te innoveren en te creëren. Dit realisme is niet cynisch of beperkend, maar juist een bron van kracht. Het biedt een heldere kijk op de mogelijkheden die binnen de bestaande grenzen liggen en stimuleert creativiteit en aanpassingsvermogen. Mensen die deze gift leven, zijn in staat om constructief om te gaan met beperkingen, ze te zien als uitdagingen om te overwinnen of als kansen voor groei en ontwikkeling.

Rechtvaardigheid

De siddhi van Gene Key 60, Rechtvaardigheid, vertegenwoordigt de hoogste uitdrukking van deze energie, waarbij de beperkingen van de fysieke wereld worden getranscendeerd in een staat van universele harmonie en evenwicht. Rechtvaardigheid in deze context verwijst niet alleen naar sociale of morele rechtvaardigheid, maar naar een diepere kosmische orde waarin alles precies is zoals het moet zijn. Vanuit dit perspectief is elke beperking een integraal onderdeel van het grotere geheel, een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van het leven zelf. Mensen die deze staat bereiken, ervaren een diep vertrouwen in het leven en een vermogen om in harmonie te werken met de cycli en ritmes van de natuur en de kosmos.

De Essentie van de Transformatie

De reis van Gene Key 60 nodigt ons uit om onze perceptie van beperkingen te herzien, niet als obstakels, maar als kansen voor groei, innovatie, en uiteindelijk voor het bereiken van een staat van diepere harmonie en rechtvaardigheid. Het leert ons dat ware vrijheid en gerechtigheid voortkomen uit een diep begrip en acceptatie van de natuurlijke orde van het universum, waarin elke beperking een doel dient binnen het grotere geheel van het bestaan. Dit pad vereist moed, veerkracht, en een bereidheid om de realiteit onder ogen te zien, terwijl we ons tegelijkertijd openstellen voor de oneindige mogelijkheden die ontstaan wanneer we onze beperkingen omarmen en transcenderen.

Gene Key 36
Van Turbulentie – naar menselijkheid – tot compassie

Schaduw: Turbulentie
Op de frequentie van de schaduw vertegenwoordigt Gene Key 36 Turbulentie. Deze staat wordt gekenmerkt door emotionele instabiliteit en chaos. Het spreekt tot de menselijke neiging om overweldigd te worden door intense emoties en situaties, wat leidt tot crisis en conflict. Deze turbulentie komt voort uit een diepe angst voor lijden en pijn, wat individuen drijft om het confronteren van hun diepere emotionele wonden te vermijden. Het schaduwaspect van deze Gene Key daagt iemand uit om hun angsten onder ogen te zien en te begrijpen dat binnen de onrust het potentieel voor groei ligt.
Gave: Menselijkheid
De gave van Gene Key 36 is Menselijkheid. Vanuit de schaduw wordt de energie van turbulentie getransformeerd in een diepe empathie en verbinding met anderen. Door ons eigen lijden te omarmen en onze emotionele diepten te begrijpen, we een grotere capaciteit voor mededogen en empathie cultiveren. Deze overgang weerspiegelt een verschuiving van persoonlijke chaos naar een breder, humanistisch perspectief waar men de gedeelde aard van lijden ziet en het belang van ondersteuning voor elkaar. Menselijkheid als gave benadrukt de kracht die gevonden wordt in kwetsbaarheid en de verbindingen die ontstaan wanneer mensen openlijk hun ervaringen en uitdagingen delen.
Siddhi: Compassie
De hoogste uitdrukking van Gene Key 36 is Compassie, Mededogen. In deze staat wordt mededogen een onvoorwaardelijke, allesomvattende liefde die persoonlijke hechtingen en identificaties overstijgt. Dit is een transformatie van het hart, waar iemands eerdere ervaringen van emotionele turbulentie en menselijke verbinding evolueren naar een diep begrip en liefde voor alle wezens. Dit niveau van mededogen is niet slechts een emotionele reactie maar een staat van zijn die de eenheid en onderlinge afhankelijkheid van al het leven erkent. Het belichaamt het idee dat ware genezing en transformatie niet plaatsvinden door lijden te vermijden, maar door het volledig te omarmen met liefde en begrip.

Hier heb ik wat vragen voor je. Het doel is om zelfinzicht en begrip te bevorderen
en alvast je voor te bereiden op de healing.

Angst voor Afwijzing en Verlies

Kun je een moment herinneren waarop je je afgewezen voelde? Hoe heeft dat je gevoelens en gedragingen in latere situaties beïnvloed?
Hoe reageer je doorgaans op het vooruitzicht van verlies? Zie je een patroon in hoe je met deze gevoelens omgaat?

Moeite met Verandering en Onzekerheid

Welke gevoelens roept verandering bij je op? Zijn er specifieke voorbeelden waarbij je moeite had met aanpassen?
Hoe ga je om met onzekerheid in je leven? Kun je een moment beschrijven waarop onzekerheid een sterke emotionele reactie bij je opriep?

Impulsiviteit en Vermijding van Diepe Emoties

Kun je situaties herinneren waarin je impulsief handelde? Wat denk je dat de onderliggende emoties waren die je probeerde te vermijden?
Zijn er bepaalde emoties die je liever niet voelt of uit? Kun je uitleggen waarom?

Conflict en Crisis zitten

Hoe voel je je wanneer je geconfronteerd wordt met conflict? Kun je een recent conflict beschrijven en hoe je daarop reageerde?
Heb je recente crises meegemaakt? Hoe ging je met deze situaties om en wat heb je over jezelf geleerd?

Diepe Emotionele Wonden en Trauma’s

Zijn er gebeurtenissen uit het verleden die nog steeds een grote impact op je hebben? Hoe beïnvloeden deze herinneringen je huidige welzijn?
Hoe ga je om met herinneringen die pijn of ongemak veroorzaken? Heb je strategieën om hiermee om te gaan?

Zelfsabotage en Negatief Zelfbeeld

Op welke manieren merk je dat je jezelf saboteert? Kun je voorbeelden geven van hoe dit gebeurt in relaties of werk?
Hoe zou je je zelfbeeld omschrijven? Zijn er specifieke gedachten of overtuigingen die je over jezelf hebt die je beperken?

Isolatie en Eenzaamheid

Voel je je vaak geïsoleerd of eenzaam? Zijn er momenten waarop dit gevoel sterker is?
Hoe ga je om met gevoelens van eenzaamheid of isolatie? Zoek je verbinding met anderen, of neig je naar verdere isolatie?

 

Gegevens

Datum:
mei 16
Tijd:
20:00 - 22:30