Het Claritas Lyme Protocol

Het Claritas Protocol is een unieke combinatie van middelen die in een speciale samenhang en afwisseling van verschillende Fases (1 t/m 8) worden gebruikt. Hierdoor wordt de Lyme spirocheet niet actief aangevallen maar geleidelijk verdoofd zodat het langzaam wegkwijnt. Tegelijkertijd worden effecten van de Lyme in het lichaam herstelt.

Het Claritas Lymeprotocol bestaat uit 9 basismiddelen. Deze worden in onderling moeten afwisselen. Want elk middel dat te lang gebruikt wordt, zal de Lyme spirocheet resistent tegen worden. Dus dat afwisselen is cruciaal. 
Om een helder beeld te krijgen van deze afwisselingen en welke samenstelling de middelen gebruikt worden, heb ik de middelen in fases ingedeeld. 
Wanneer de middelen op deze manier worden afgewisseld, wordt de Lyme traag, stil en lost op zonder uiteen te vallen in nieuwe deeltjes.

Werking van de middelen van het Claritas Protocol:

Het Claritas Protocol bestaat uit frequentiemiddelen. Dat wil zeggen dat de middelen specifieke trillingen hebben en zo ook deze trillingen doorgeven in je lichaam. Op deze wijze wordt de Borrelia spirocheet beïnvloedt door deze trillingen. Want deze trillingen werken door alle delen van het menselijk lichaam, dus ook waar de spirocheten zich graag verstoppen zoals in cystes, biofilm, placenta, hersenen en zenuwstelsel.

 

no. 1 – Suffectus

Suffectus is in een middel in een blauw flesje dat via een tachyon proces zo is beschermd dat de energie van de Suffectus korrels erin niet kan weglekken. Suffectus heeft een hoge en ook unieke trilling. Het bevat energie van de Bron en is verbonden met de energie van de Goddelijke blauwdruk en het zelf genezend vermogen. Hierdoor activeert en herstelt het jouw Goddelijke blauwdruk in je fysieke lichaam. Zo kunnen jouw cellen zich herinneren hoe het zelf genezend vermogen, dat ze van nature horen te hebben, werkt. Het maakt je ook energetisch en spiritueel wakker doordat je je steeds weer door het dagelijks gebruik van de Bron-frequenties vertaalt in Suffectus, verbindt met de Bron.
Verder houdt Suffectus de mutatie van de Lyme spirocheet tegen; het middel blokkeert het opnieuw laten muteren van Lyme nadat het middel is ingezet.

no 2 – Zenuwstelsel – (dit is ook een anti-brainfog middel)

Dit middel helpt fysiek het lichaam te herstellen. Het werkt in het bijzonder op het herstel van het zenuwstelsel. Het werkt door op verschillende niveaus, onder andere doordat het het vermogen heeft om de myelineschede (het vlies om de zenuwcellen) te versterken. Het werkt ook goed tegen ‘brainfog’ (vaagheid in denken). Ook bevat het een frequentie tegen de ziekte van Alzheimer.
Het gebruiken van alleen dit middel als Anti Brain Fog zal je niet helderder maken; het heeft juist de combinatie met de andere middelen van het protocol nodig.

no. 3 – Spitox

Dit middel werkt op een unieke wijze in op de Lymebacterie, de Borrelia. Bacteriën hebben verschillende vormen en de Borrelia is een spirocheet. Lang en dun als een aardworm. Spirocheten bewegen heel hyper en boren gaatjes in de wanden van het lichaamsweefsel.
Doordat de frequenties in Spitox een bacterie vertraagt komt de spirocheet in een sluimertoestand. Hierdoor neemt de afgifte van toxines af. De toxines van Lyme en de vloeistof binnen in de fascia zorgen samen voor een verlijming van de fascia. De Fascia is een fijnmazig bindweefsel dat door je gehele lichaam is. Deze verlijming is oorzaak dat je bij Lyme vaak pijn hebt op verschillende plekken in het lichaam.

Een tweede werking van Spitox is doordat de spirocheet zich vertraagt, het verstijfd en dan oplost. Het zal zich niet meer automatische vermenigvuldigen door uit een te vallen in segmenten zoals het normaal doet in de cyclus van de Lyme Borrelia. Dit is een grote winst t.o.v. de reguliere manier. Want met elk andere middel waarmee de spirocheet wordt aangevallen, zal het eerst veel toxines en gifstoffen afgeven en daarna uiteenvallen in segmenten. Elk segment wordt weer een nieuwe spirocheet. Hierdoor kom je in een lange loop van doden en vermenigvuldigen….
Omdat de Lyme Borrelia door de opzet van het Claritas Protocol in de verschillende fases, zich niet aangevallen voelt, zal het ook minder bio film produceren. Ook dit is een groot voordeel want de bio film is de manier om zich te verstoppen en in te kapselen.
Dit uiteenvallen in segmenten is iets dat juist het grote gevaar is bij de bestrijding van de Borrelia met antibiotica.

no 4 – Co-enzo

Dit middel heeft een brede werking, het werkt namelijk op co-infecties die we kennen van Lyme. Co-infecties kun je op twee manieren begrijpen. Allereerst zijn er al heel veel bacteriën, parasieten, schimmels en virussen in je lichaam aanwezig. Deze kunnen sterker naar voren komen doordat je lichaam verzwakt onder invloed van de Borrelia. Dit worden dan bijkomende infecties die je gaat merken als gevolg van een algehele verzwakking
Maar co-Infecties kunnen ook veroorzaakt worden door bacteriën, virussen, parasieten en schimmels etc… die met de Borrelia besmetting meekomen zoals Babesia en Bartonella. Ook werkt Co-enzo tegen streptokokken en virussen. Het pakt ook parasieten aan, omdat een Lymepatiënt veel parasieten oploopt in de darmen.

no 5 – Combi AB / no 6 – Enkel A / no 7 – Enkel B

Deze middelen hebben een werking die vergelijkbaar is met een antibioticum zonder dat het aanvalt. Het pakt een breed spectrum aan bacteriën, virussen, parasieten en schimmels aan.
De co-infecties worden hier ook in meegenomen. Combi AB heeft dus een breed spectrum aan frequenties. Enkel A een andere samenstelling van de gecombineerde versie. Enkel B weer een andere combinatie. Wanneer we deze middelen gebruiken, stoppen we even 10 dagen met Spitox zodat de spirocheten deze trilling niet meer krijgen maar wel een van de bovenstaande als vervanging wordt ingenomen.

Combi 234
Dit middel draagt een waaier aan frequenties en is de sterkste middel. Alleen door frequenties te combineren raak je sommige frequenties kwijt, hebben een andere werking, tegelijkertijd door de combinatie krijg je ook samengestelde frequenties die weer heel krachtig zijn. 
Alleen kan je deze niet steeds blijven nemen. En wordt het in het begin en tussendoor ingezet en aan het einde met het afbouwen.

Barbaeryl
Dit middel is speciaal en specifiek gericht tegen de co-infecties. Bartonella, kattenkrabziekte komt zeker 40% voor in mensen zonder dat ze dat weten. Veel mensen dragen dit al langer bij zich vooral wanneer ze met katten zijn opgegroeid. 
Babesia, Yersenia, Ehrlichia, Mycoplasma, Annplasma en Tularemia kunnen bij sommige mensen misselijkheid geven dus heb ik deze frequenties apart opgenomen in het protocol.

Inname schema
De diverse fases worden volgens een vast schema ingenomen (zie het schema bij het Claritas Protocol), elk gedurende een bepaalde tijd in bepaalde combinaties, in verschillende fases. We doen dit omdat de Lyme zich gemakkelijk aanpast aan allerlei trillingen. Dus als constant hetzelfde middel, dus dezelfde frequentie, wordt ingenomen, wordt de Lyme er immuun voor. Door nu juist de middelen op deze manier af te wissellen, wordt de Lyme traag, stil en lost op, zonder uiteen te vallen in nieuwe deeltjes.

Geen Herxheimer reacties
Belangrijk: wanneer de middelen van het Claritas Protocol worden gebruikt, treedt géén Herxheimerreactie op. Een Herxheimerreactie is een verergering van alle klachten na het starten van een behandeling die erop gericht is om de Lyme bacterie te doden. Er komen namelijk veel gifstoffen vrij wanneer de bacterie doodgaat of beschadigd raakt.
Een Herxheimerreactie treedt wél op wanneer antibiotica, Samento, Banderol en dergelijke worden ingenomen. De Lyme spirocheet valt dan namelijk versneld uiteen in segmenten, nadat hij veel toxines heeft losgelaten.

Mijn protocol is gebaseerd op specifieke frequenties.

De meerwaarde van de korrels is:

1. Ik heb ze gemaakt met een specifieke intentie, wat heel bepalend is voor het resultaat (lees maar het boek “Het Veld” van Lynne McTaggart en Japanse onderzoeker Masaru Emoto bijv.)

2. Wanneer ik een middel maak, voeg ik steeds bewust bepaalde frequenties samen.

In het middel zitten dus de aparte frequenties, maar de synergie van alle frequenties maakt dat je ook weer een nieuwe frequentie creëert. Wanneer ik de korrels zou kopiëren van zo’n origineel middel, dan houd ik uiteindelijk alleen de synergie over en mis ik de rest. Daarom maak ik het steeds opnieuw.

3. Als je alle frequenties van een middel van mijn protocol apart zou nemen, zou dat betekenen dat je een grote schaal suiker per dag zou moeten nemen, omdat sommige middelen veel frequenties bevatten.

4. Ik gebruik een manueel kopieerapparaat én ik zorg dat er geen wifi aan staat, zodat er geen ongevraagde informatie in de korrels komt en de energetische frequentie hoog is.

5. De middelen krijgen een extra boost wanneer ik ze maak. Suffectus heeft een heel hoge trilling. Daarom zit het in een tachyonflesje om het te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Deze blauwe flesjes staan eerst minimaal 2 weken in een tachyonbak. Daarna mediteer ik ruim anderhalf uur met focus en intentie om de Suffectus te maken. Deze kost veel tijd en energie, maar wat hij doet is super. Suffectus activeert namelijk de goddelijke blauwdruk en het zelf herstellend vermogen van de persoon. Daarnaast houdt het ook de mutatie van Lyme tegen.

Wanneer je Suffectus wilt testen is het belangrijk wat van de korrels uit het flesje te halen (niet weer terug doen!).

De trilling van een middel is zo samengesteld dat het de Lyme als het ware omsingelt. De Lyme wordt aan alle kanten gebombardeerd door trillingen, zonder dat hij door heeft dat hij wordt ‘aangevallen’. De frequentiemiddelen zorgen ervoor dat de Lyme bacterie trager wordt. De vertraging zorgt ervoor dat de Lyme spirocheet uiteindelijk verstijft en oplost zonder dat hij uiteenvalt in deeltjes. Dat laatste gebeurt namelijk altijd wanneer een Lyme spirocheet dood gaat, behalve wanneer hij door de frequentiekorrels elke dag bloot staat aan de trillingen.

De korrels worden ook steeds weer bijgesteld afhankelijk van de tijd. Lyme werkt namelijk ook erg onder invloed van het collectief. Zo hadden wij bijvoorbeeld in jan 2015 een sterke invloed van Ebola. Lyme kopieerde dit dus ook!!

Momenteel hoeft de Ebolatrilling niet meer in de korrel, later was Chlamydia Pneumoniae weer erg ‘in’. Zo stel ik telkens de frequenties van mijn middelen bij. De middelen verschillen dus niet zozeer per persoon (met uitzonderingen natuurlijk), maar eerder per periode in de tijd.

 

 Waar te koop?
De middelen van het Claritas Protocol kun je kopen via de Claritas shop. Van onze wetgever mag je op een informatieve website zoals deze geen link naar een webshop opnemen.
Ernaar googlen helpt natuurlijk en is waarschijnlijk de snelste weg. Of mail naar  contact

Als je jezelf ingeschreven hebt voor het e-book en de gratis mini-cursus, ontvang je vanzelf informatie over waar je de webshop vindt. We mogen je het webadres namelijk gelukkig wel 1-op-1 vertellen. Hopelijk heb je begrip voor deze omweg.

De verschillende middelen
Het protocol bestaat uit verschillende middelen. Vanwege de wetgeving wordt niet bij de middelen vermeld wat ze doen en hoe ze werken. Als je het protocol koopt, ontvang je deze informatie uiteraard wel.
Dit zijn de middelen:
* Nr. 1 Suffectus
* Combi 2-3-4
* Nr. 2 Zenuwstelsel
* Nr. 2a Zenuwherstel (eventueel extra aanvulling, op aangeven behandelaar)
* Nr. 3 Spitox
* Nr. 4 Co-enzo
* Nr. 4b Barbaeryl
* Nr. 5 Combi A& B
* Nr. 6 Enkel A
* Nr. 7 Enkel B
* Nr. 8 Lever & Gal (eventueel extra aanvulling, op aangeven behandelaar)
* Nr. 9 Combi Detox (eventueel extra aanvulling, op aangeven behandelaar)
* Nr. 10 B12 Booster
* Nr. 11 Hart & Vaat (eventueel extra aanvulling, op aangeven behandelaar)

Het protocol wordt volgens een bepaald schema gevolgd, met individuele aanvullingen op maat.

Gebruik van de middelen
Als je het Claritas Protocol aanschaft en gaat gebruiken, krijg je via de e-mail uitgebreide informatie over hoe je het precies toepast.

Je begint altijd met de Nr. 1 Suffectus en Combi 2-3-4. Van elk flesje neem je 2×4 korrels per dag in. Daarvan maak je van elk 2 flesjes op. Dat duurt ongeveer 3 maanden.

Na 3 weken komt Barbaeryl erbij. Die begin je met 2x 2 korrels per dag  en bouw je op naar 2 x 4 korrels per dag.

Ben je erg gevoelig, dan kun je de korrels bij je dragen (i.p.v. in te nemen), bijvoorbeeld in een T-sac theezakje of een wattenschijfje open maken en daar de korrels tussen leggen en in je BH leggen of ergens tegen je aan dragen. Je hoeft de korrels dan maar 1x per 24 uur te verversen.

Alle verschillende korrels mogen bij elkaar in het zakje of in het watje.
Na de 3 maanden ga je verder met het Start protocol.