Hoofdstuk 1 van 0
In uitvoering

Onze planeet en haar bestuurders Lucifer en Caligastia en het begin van de planetaire rebellie.

Globaal transcript van de video
let op de aangegeven tijden zijn bij benadering en kunnen hier en daar 30 sec verschillen

3’36 Beeld: De boom des levens. ’De 100’ kregen verschillende werkzaamheden toebedeeld, met 10 onderafdelingen met elk een eigen hoofdkwartier, rondom een tempel en deze tempel was opgedragen aan de Universele Vader. En de boom des levens zorgde ervoor dat de 100 van Caligastia en de Andonieten (die hun plasma hadden bijgedragen) konden leven zolang ze toegang hadden tot die boom en ervan aten. Deze wezens hadden ook een (aangepast aan de aarde) lichaam (10 meter lang) en bleven onzichtbaar voor de mensheid (de gewone Andonieten). Zo leefden ze 300.000 jaar vreedzaam ‘samen’.
Over de verschillende wezens in ons lokale universum…er zijn er niet te doen zoveel.

4’47 Ons Universum met verschillende werelden en verschillende wezens. Het citaat uit de bijbel waarin Jezus zegt: ‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld’ , nu ook duidelijker! Het is als een lichaam met al zijn onderdelen.

5’44 Lucifer heeft toezicht over 1000 planeten waaronder 607 bewoonde planeten met hun prinsen die daarover regeerden. Lucifer eerste Lanonedekzoon, zoon van de eerste orde, nummer 37. Van de 700.000 lui in zijn groep was hij een van de meest oude bewustzijnen, een briljant en respectabel medebestuurder. In direct contact met de GV van ons Universum.
Elk lokaal systeem bevat 1000 bewoonde planeten met elk een eigen systeembestuurder en een planetaire prins en in ons geval waren dat Lucifer en Caligastia.

8’40 Lucifer, een prachtig wezen, werkt samen met Satan, zijn belangrijkste assistent, verbonden met ‘multiverse administration’ en daarmee ook te maken met wezens buiten ons lokale universum. Deze wezens ‘the Ancient of Days’, de oude van dagen (Hyacintha’s interpretatie), oude wezens die van mening zijn dat je het nog steeds op dezelfde manier moet doen, houden Lucifer in zijn ideeën tegen, hij vindt dat de evolutie van de mens veel te traag gaat. Al 500.000 jaar bezig, dan 300.000 jaar met Caligastia en nog steeds in jager-verzamelaar modus!

9’11 Uit Rebel Angel: Lucifer legt uit dat hij voelt dat hijzelf en de wezens die onder hem staan zich ontwikkelen maar dat de ‘ancient of day’s daar geen feeling mee hebben en tegenwerken. Lucifer eist meer autonomie en wil dat de prinsen ook geven, meer zelfstandigheid en vrije wil tot zelf bepalen. Satan komt met dit verhaal bij Caligastia en die verkondigt zijn plan de dag erna (na ruggespraak met Daligastia) aan zijn hofhouding:

11’28 Beeld hofhouding, uitleg wie wie is etc en waar ze voor staan.

12’25 Nummer 10 met de naam Van was ‘jurist’ en coördinator van zijn groep van 10 en ziet het feit dat Caligastia’s verklaring van zichzelf als absoluut soeverein van Urantia als en daad die grensde aan planetaire rebellie en eist aftreding en wilde bij Lucifer in beroep gaan. Lucifer geeft Caligastia de vrijheid soeverein te worden. Van doet er alles aan dit aan te vechten.

14’52 Lucifer gebruikte Caligastia’s besluit om zich ook openlijk af te zetten tegen starre houding van de Ancient of Days. Iedereen vrije wil, autonomie, revolutie en opstand alom (37 planeten waren al in de ban van de rebellie) . Met als gevolg maatregelen door multiverse administration: lockdown van deel van dat stelsel om verdere besmetting te voorkomen.

15’55 Van vraagt om hulp: in The Divine Plan (CC) ook wel ‘the First Calling’ genoemd. ntwoord bereikt Van niet, maar er wordt een plan gesmeed (komen we later op terug). Vrije wil, dus er moet eerst een vraag komen voordat er een antwoord komt. Urantia (aarde) zat zo plots in quarantaine, afgesneden (Van ook) bezoekers konden niet meer terug.

17’24 Caligastia formeel uitgeroepen tot God van Urantia en oppermachtig over allen. Nieuw concept. Ieder van de 10 groeperingen trok zich terug om te beraadslagen en maakten een keuze, toon van conflict ipv samenwerking. Nieuwe emotie voor toen, nieuwe keuzes, kende de aarde tot dan toe nog niet.

18’45 Heel veel engelen (serafijnen/cherubijnen) waren ook ineens betrokken bij bittere strijd, ook andere geïsoleerde wezens die gedwongen werden te kiezen, onmogelijke keuze heeft 7 jaar geduurd. 60/40… Vele engelen kozen de kant van Cal en Dal. EN: velen van hen zijn NU weer terug hier om die keuze opnieuw te maken (voor het Goddelijkk Plan) en de aarde te helpen te transformeren.

21’22 37 andere planeten/werelden/prinsen mee in rebellie en ook die dat niet deden…polariteit in dit deel universum. Melchizedeks werden meteen naar Jerusem gezonden en wezen Gabriel, als vertegenwoordiger van Schepper Zoon (grote rol Goed. Plan). Hele stelsel quarantaine, oorlog in de hemelen

22’47 van de 37 rebellerende planeten nam Lucifer 19 onder zijn hoede en Satan 18. Alle anderen werden door speciale wezens en Melchizedeks. De Galactische federatie (onderdeel Godd. Plan) waaronder ook wezens die destijds rebelleerden…

23’30 Elke prins met zijn eigen wereld ging anders om met het concept ‘autonomie’.

23’55 Oorlog in het melkwegstelsel, hoe dan, als je niet materieel bent, hoe vecht je dan? Kan veel heftiger zijn dan hier op aarde. 1 Tactiek: grote antracietkleurige schijven die in het heelal zweefden en waardoor je, als je er voorbij kwam en je had even GEEN GEDACHTE werd opgezogen en opgesloten, 100.000 jaar verder voordat er scheurtje in kwam en het opgesloten wezen weer kon denken en daardoor eruit kon. Raakt dit je? Ben je bang om niet te denken, opgesloten te zitten? Superboos! Verlaten gevoel. Die energie bracht je automatisch aan de rebelse kant, door trilling en wet van aantrekking. Daarom niet meegesleurd worden in kant waartegen je vecht.

27’54 Slimme zet van Van: opdracht aan loyale serafijnen/cherubijnen om de boom des levens mee te nemen. De 40 loyale leden van de staf met de aan hen verbonden gemodificeerde stervelingen, konden daarvan eten en zolang blijven leven als ze wilden.

29’24 Van (VAnu) en Amadon (oermens) bleven 150.000 jaar in leven. Bestuurd door raad van planetaire bewindvoerders bestaande uit 12 Melchizedek. Amadons onwrikbare toewijding en trouw aan Vanu viel op!Binnen 1000en jaren na rebellie waren meer dan 350 groepen (afstammelingen getrouwe Andonieten) over de hele wereld verspreid.

31’55 Mesopotamie en door naar India (waar ook kennelijk Lemurie zou zijn geweest, gesticht door Vanu en Amadon, verwoest door komeet. (Boeken Wiley.)

33’13 Vanu had een harmonieuze samenleving gecreëerd, langste tijd zonder conflict. Pleiadische ufo’s hebben daar reddingsacties gedaan…terug naar Atlantis-gebied (waar Cal-club ook zat) dus gerommel en geweld.

34’10 Caligastia en Daligastia en co, de 60% op 37 werelden met hun prinsen in rebellie en quarantaine waren woest. Caligastia’s houding/visie zorgde voor chaos (had hij niet door) en zijn idee ieder individu vrijheid en onafhankelijkheid te geven was mislukking geworden. Bij half ontwikkelde, primitievelingen van toen ontaarde die vrijheid, ze erden losbandig en Caligastia en co werden weggejaagd en zijn gevlucht.

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *