Hoofdstuk 1 van 0
In uitvoering

Is onze oorsprong buitenaards en was Caligastia onze God?

Globaal transcript van de video
let op de aangegeven tijden zijn bij benadering en kunnen hier en daar 30 sec verschillen

Zonder de boom des levens waren de 60 rebellerende leden gewone stervelingen geworden en in een poging hun aantal te vergroten liet Daligastia hen overgaan tot geslachtelijke voortplanting. Dat betekent dat er misschien een link is tussen de ‘Goden’ en de ‘Kosmonauten’…
Erich von Daniken en Graham Hancock hebben controversiële boeken geschreven waarin ze o.a. over archeologische vondsten schrijven en over het onvatbare idee dat er buitenaardse wezens (ruimtereizigers) waren die zich met onze mensheid voortplantten. Maar met het verhaal van de 100 stafleden van Caligastia in je achterhoofd is dit nog niet eens zo’n gek verhaal. Onder de 60 overgebleven, maar ook de 40 leden (van Vanu) bevonden zich ook wezens van andere sterrenstelsels. Die hele grote wezens zijn naar de aarde gehaald en eigenlijk de oorspronkelijke mens. De kruising van deze wezens met de jager/verzamelaar hebben onder historici/biologen/archeologen voor verwarring gezorgd. Ze zijn het er over eens dat 200.000 jaar geleden in ‘de gouden driehoek’ in Mesopotamië de nieuwe mens bestond, maar hoe de ontwikkeling van jager/verzamelaar naar deze nieuwe mens gebeurd is, weten ze niet. Darwin kwam in 1859 met de evolutie-theorie en dat werd omarmd als tegenhanger van de kerk en het scheppingsverhaal, maar in dit verhaal ontbreekt ook een schakel. Er zijn afbeeldingen en skeletten gevonden van reuzen, daarvan hebben de mannen een andere soort DNA dan de vrouwen. En in de bijbel komen ze ook voor: de Nephilim. Maar waar komen ze nu eigenlijk vandaan?

6’24 Misschien een raar idee, maar er zijn veel aan/verwijzingen naar reuzen, buitenaardsen en beschrijvingen van sterrenstelsels, bijvoorbeeld al in de vorm van hiërogliefen in Egypte en rotstekeningen.

8’51 Er zijn vreemde grote schedels gevonden (Japan, Egypte, Peru) door ziekte?
En figuren met hoorns, net als de Anunaki, die niet bij de 100 van Cal zaten en eigenlijk pas later komen, tijdens de rebellie.

11’10 Volgens onderzoeker Zecharia Sitchin van oude Sumerische kleitabletten (De Sumeriërs zijn de grondleggers van de beschavingen van Mesopotamië en de omliggende landen. Ze leefde ca. 3500 – 500 v.C. ) zijn de Anunaki naar de aarde gekomen, ze waren heel groot, bloeddorstig en gewelddadig en hebben zich met de mensen voortgeplant. Of zelfs de mens ‘geschapen’: Anunakizaad werd in een schone fles samengevoegd met een aapmens-eicel, de bevruchte cel werd op een schimmel verplaatst en verder gekweekt en toen in een baarmoeder geplaatst van de geboortgodin (Anunaki-vrouw). Net als de reageerbuisbaby-procedure van vandaag de dag.

14’17 Terugzoekend naar een veelgezien beeld in de geschiedenis, namelijk  dat van figuren met horens, kom je vaak uit bij mensenoffers. Het is niet uit de mensheid te krijgen: we moeten kennelijk iets dierbaars afgeven (bloed, dieren, eerstgeborenen) en dus offeren om de goedkeuring van god(en) te ontvangen. Genesis 22: Abraham die zijn eigen zoon Isaak moet offeren, wat voor een God is dat, die dat vraagt?

15’58 Wezens met horens gekoppeld aan offers, bloed en sex. Keltische figuur Pan, brengt vruchtbaarheid naar de aarde. Geitachtige figuren die worden aanbeden, vaak in gezelschap van kinderen. Waarom? Ook de koe en satanistische symbolen en satan zelf inclusief staart.

17’33 Waarom is seks toch altijd zo belangrijk? Als je seks hebt laat je energetisch een imprint achter, maar men vindt ook microchimerismen: een klein aantal cellen afkomstig van ander individu en daarom genetisch gescheiden van de gastvrouw, dus DNA van van sperma van elke seksuele partner van een vrouw, in haar hersenen. In een studie van de Universiteit van Seattle testten 63% van de vrouwen positief op deze aanwezigheid in meerdere delen van de hersenen. Je kunt je voorstellen dat zoiets invloed heeft op de evolutie. Een zaadcel ‘graaft zich in het vlees’ , komt bijvoorbeeld via de mond in het lichaam en zwemt omhoog in de neus, het binnenoor of achter de ogen en in de hersenen en ruggengraat.

20’03 Het belang is groot om zoveel mogelijk mensen als maar kan te beïnvloeden. Dus seks is een onderdeel van machtsmisbruik en ook het brengen van dier- en kindoffers en het drinken van bloed is al heel oud, en begint dus al 200.000 jaar na de rebellie.

20’48 Behalve de Anunaki zouden we ook bezoek gehad hebben van de Draconians, reptielachtige buitenaardsen. Deze wezens reizen al 4 miljard jaar lang in ruimteschepen door de melkweg. Beschreven als een kwaadaardig soort die ervoor dient het menselijk ras te straffen en te kwellen. Ze leven van angst en pijn en schijnen in het water van Antarctica te leven.

23’30 Dus sinds de rebellie en misschien al daarvoor kenden we slavernij en onderdrukking.
Terug naar de bijbel, waar in verschillende passages de namen De Heere, of Jehova of Jawé merkwaardig en tegenstrijdig worden neergezet. (Teksten die bijvoorbeeld lijken op de situatie toen Caligastia zichzelf uitriep tot heilig.) Hij doodt, kwelt mensen, is onaantastbaar en genadeloos en accepteert geen andere goden: ‘ik ben uw god, een wraakzuchtige god, en ik duld geen andere goden naast mij’.
Terwijl God ook graag voorgesteld wordt als een liefhebbende vader in de hemel die zich ontfermd over zijn kinderen op aarde.

26’30 De verschillende namen die God allemaal heeft, termen die meestal verbonden zijn met het woord ‘macht’. En ‘onuitsprekelijk’: JHWH (spreek uit: Jawé) en, opmerkelijk,  de naam van Jezus dezelfde letters met een S ertussen: JHSWH.
Hyacintha gelooft dat er in de bijbel verschillende teksten geschreven zijn met verschillende  bewustzijnen, maar heeft een sterk vermoeden dat het met JHWH  uit het Oude Testament om Caligastia gaat. En Jehova betekent oorspronkelijk in het Hebreeuws hij die ‘is, was en zal zijn’, (die naam kreeg hij omdat hij zolang leefde) maar is ook gekoppeld aan het woord ‘angst’.

28’04 In Johannes 16 vers 11 staat geschreven: ‘De prins van deze wereld is veroordeeld en zal worden uitgedreven’. Interessant dat ‘hij’ als prins genoemd wordt. Uit het Grieks: Archont, ander woord voor heerser, onderdrukker. Gewoon te vinden in de bijbel.

29’00 Terug naar het begin van ons verhaal waarin de verschillende prinsen elk in hun eigen wereld/anders omgingen met de ruimte die ze kregen, die vrije wil.

In het boek ‘Rebel Angel’ vertelt de engel dat ze graag naar de nieuwe aarde wil, maar dat ze daar niet heen mag omdat ze rebels is en eerst vrij moet komen van bepaalde ballast. Ze mag wel onderzoek doen naar andere planeten die in rebellie zijn of waren. Van de planeet Zeta is bekend dat het een heftige planeet was, waarnaar niemand meer voor z’n lol heengaat. Zij gaat daarheen om dat te onderzoeken en het verhaal is dat er op deze planeet geen tegenspraak (van een soort Vanu) was geweest. Twee prinsen met hun gevolg (ook elk 100 wezens, ter ondersteuning) zijn in gevecht gegaan en zoiets ergs had de engel nog nooit gezien. Overal waren astrale schaduwen die zich heel langzaam en grillig bewogen alsof ze zich niet meer bewust waren van elkaar en sommigen leken door bewegingen  die ze maakten nog steeds te vechten, vruchteloos, al lang en breed gestorven… Schaduwen in walgelijke dematerialisatie, de ziel al lang verdwenen. En de inwoners van Zeta die zich nog in hun astrale lichaam bevonden, wel bewust van waar ze waren, zaten klem tussen de schaduwen. De engel vond het geluid, het kreunen en de kreten het vreselijkst.

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *