Hoofdstuk 1 van 0
In uitvoering

De manipulatie van het aarderaster, The Divine Plan, de grootste leugen én de waarheid over wie je werkelijk bent.

Globaal transcript van de video
let op de aangegeven tijden zijn bij benadering en kunnen hier en daar 30 sec verschillen

Het vervolg van het verhaal van de Rebel Angel en de toestand op planeet Zeta:
“De problemen begonnen snel nadat de opstand toesloeg, zei ze, hoewel mij is verteld dat er al problemen waren voordat Satan hier arriveerde met het nieuws van de revolutie. Formeel waren ze al onrustig naar elkaar en toen dit begon zijn de debatten en discussies sterker geworden en zijn ze elkaar gaan aanvallen en zo de planeet verwoest”.

Maar er zijn ook planeten die juist in harmonie zijn gebleven. Of planeten waar rebellie ontstond, maar er de ruimte werd genomen om zelfstandig hun koers te varen en de populatie van evolutionaire wezens de ruimte kregen beter en sneller te ontwikkelen, in harmonie en eenheid. Het is dus heel persoonlijk hoe iemand met vrijheid omgaat, een mooie les die we hadden kunnen leren.

2’03 Terug naar het verhaal van onze aarde: Caligastia had ontdekt dat als bepaalde gebouwen op een bepaalde plek en manier op aarde werden neergezet, het aarderaster met zijn lijnen werd beïnvloed en vervormd en mensen zich niet meer konden evolueren en excarneren.
Zoals Hyacintha vaak verteld over de vlo in de vlooienpot, leven in leven uit blijven hangen, je komt niet weg.

In één van de boeken van de Rebel Angel-serie vertelt Caligastia aan Georgia dat hij op verschillende plekken in de wereld gebouwen gaat neerzetten. (Archeologen hebben op aarde ook plekken en gebouwen gevonden die met elkaar lijken samen te hangen.)
Één van die plekken is bij de bijzondere ruïnes van Gobleki Tepe in Turkije, waarvan ze nog steeds niet echt weten wat het voor moet stellen. Op Malta vond men zo’n zelfde ruïnes en op Menorca ook en zo zijn er nog meer te vinden. De Toren van Babel wordt ook beschreven als één van de eerste ideeën van Caligastia en bedoeld om helemaal naar de hemel ter rijzen om onze verbinding naar de bron te laten stagneren. Ons verhaal afgesloten te zijn, tot 2012 de verbinding niet hebben kunnen maken, in verwarring geraakt en overgeleverd aan (de zeggenschap van) een ander en wat zij vinden dat we moeten geloven.

5’22 Want, de grootste leugen is dat we lineaire wezens zijn in een lineair bestaan.

Terwijl we multidimensionale wezens zijn in een multidimensionaal bestaan.

En op het moment dat je je dat bewust wordt, dat je tegelijkertijd omringd bent door een 4- en 5-dimensionaal veld tot aan de Bron,  in het hier-en-nu-moment, multidimensionaal bent en  beweegt. Ook al heb je het idee dat je heel klein en ‘maar menselijk’ bent. Dat is niet waar en de grootste leugen die er is. Op het moment dat je je dat beseft maakt het niet uit wat er om je heen gezegd en gedaan wordt. Op het moment dat jij je verbinding kunt maken kom je daar los van, kom je los van de informatie van onderdrukking.
Beeld: Wie je werkelijk bent (Cirkels van klein naar groot):
[Gedrag fysieke realiteit]
[Emoties, gedachten, overtuigingen]
[Je Kern, Hoger Bewustzijn]
[Universele Zelf]
[Goddelijke Essentie]
[Bron]
[Schepper Bron]

6’42 Want tegelijkertijd zijn er op andere planeten en sterrenstelsels ook aspecten van JOU aanwezig.
Door dit te beseffen ontstaat er een kracht in jezelf.

6’59 Beeld: Hardware – Software
Het aarderaster is bewust gemanipuleerd en dat heeft een effect op ons brein.
Kijk maar naar wat er nu gebeurd met alle leugens die nu verspreid worden in deze idiote tijd, er wordt links en rechts gelogen en er is paniek aan de donkere kant om nog macht te kunnen uitoefenen en doen niet eens meer de moeite om te verbergen.

7’40 Alles is bedoeld om je te onderdrukken en onder de 734 hZ te houden. Ben je in staat om daarboven te functioneren, dan heb je eigenlijk geen last van wat er om je heen gebeurd!
Dit is JOUW VERBINDING, waar het om gaat!
En het hele verhaal waarmee ik af wil sluiten gaat om The Divine Plan.

8’50 The Divine Plan is meteen ontstaan na de First Calling (Van)
Een groep wezens kwam bij elkaar: Universal Father en  Divine Fathers en die hebben een plan gesmeed.

9’28 De wezens van het Divine Plan hebben geweten dat het aarderaster gemanipuleerd is en dat wezens vast kwamen  te zitten en vanwege de Vrije Wil konden ze niet zomaar het aarderaster herstellen, zonder toestemming van Caligastia. Dus hebben ze een nieuw aarderaster gecreëerd en een nieuwe wereld, zodat je een keuze kan maken tussen zijn wereld of de nieuwe wereld.

Maar let op, de manipulatie zit in de woorden, want  ‘ze’ hebben het ook over ‘New World Order’, ze zeggen bijna zelfde dingen maar net iets anders en met een andere bedoeling.

Bijvoorbeeld het Eurosongfestival met het lied van Madonna waarin ze dingen zegt die wij ook zeggen, maar uit heel ander perspectief. Over vrijheid, onderdrukking en ontnemen van je vrijheid en dat mensen in paniek raken. Mensen die het zien en mensen die het niet zien. Die tegenover elkaar komen te staan en exact hetzelfde zeggen en totaal verschillende dingen bedoelen en om vechten. Kan dat niet anders? Is dat echt nodig?

11’45 Eerste boek van Caroline: The Divine Plan Beyond 2012.
2012 Wanneer het aarderaster klaar zou zijn (daarvoor dus onderdrukking door oude aarderaster en paradigma).

12’07 De twee werelden komen los van elkaar. In de geschiedenis kunnen we zien dat het Divine Plan mondjesmaat werd ingevoerd. Wij hier in het Westen kijken misschien niet verder dan het MiddenOosten, maar ook in Japan enz vinden natuurlijk dingen plaats.

12’44 Midden Oosten zo belangrijk omdat het een enorm portaal was waar wezens in en uit kwamen. Een enorm nulpunt en de gebouwen (piramides) die verbonden waren met sterrenstelsels enz, alles te maken met nulpunten in aarderaster. Melchizedek kwam bijvoorbeeld in de oertijd op aarde, door het land van Israel en Libanon, om ervoor te zorgen dat de mensen afkwamen van de gewoonte allemaal goden te aanbidden en offers te brengen. In de tijd van Abraham opperde Melchizedek brood en wijn te offeren in plaats van dieren en probeerde de ‘God van liefde waarmee je je kon verbinden’  te introduceren.

15’02 Een ander bijzonder wezen was Achnaton, de rebelse Farao. Hij bracht monotheïsme (het geloof in het bestaan van één god) in een tijd van priestertraditie en een cultus die veel geld verdiende aan afgoderij (ook weer de rituelen  die met seks en offers te maken hebben). Hij heeft maar 17 jaar geregeerd en werd niet gezien als een goede leider want hij was vooral bezig in verbinding te zijn met zijn (Zonne-)god en waarheid te brengen. Hierogliefen laten in zijn tijd voor het eerst huiselijke taferelen zien (baby’s en zijn vrouw Nefertiti). Hij ging niet in gevecht en er is onduidelijkheid over zijn einde. Je kunt Achnaton zien als een expressie van de Eerste goddelijke Zonen omdat hij probeerde die energie te brengen.

17’17 Honderd jaar later probeerde Moses met zijn 10 Geboden de mensen ook van afgoderij af te helpen. Wellicht waren er nog meer?

17’34 De komst van Jezus, die het Christus Bewustzijn brengt. Christ Michael, Goddelijke Vader die alle aspecten en principes in zijn leven gemeesterd heeft, hier op aarde, als mens. Zodat wij ook in zijn voetsporen ons lichaam geschikt kunnen maken voor de nieuwe, veel hogere frequenties die in ons liggen te wachten. Het ‘slavenzelf’ is een vals ‘jij’ , een kopie waar je al vele eeuwen deel van uit hebt gemaakt door gecontroleerd te worden.

18’22 Op dit moment is in de wereldgeschiedenis iets ongelooflijks gaande. Je bent hier op deze planeet opnieuw om dit op te bouwen. Er komt een nieuwe toekomst na een periode van strijd en die is buitengewoon mooi. We worden herboren in een hoger…, speciaal lichaam, zodat wij de realiteit kunnen materialiseren vanuit de snel opkomende, zeer geavanceerde energiën die gewoon op dit moment op ons liggen te wachten (om gebruikt te worden).

19’07 De mens is uiterst machtig; je hebt je eigen bronverbinding met je eigen zelfgenezend vermogen.  Het deel van jou dat is aangesloten op het oude systeem van eigenbelang, bloed en controle laten we los.
Beeld: Slang (Ouroboros) en tekst: Wij naderen het einde van een revolutie. Het is een prachtige saga, een epos in Tijd geworden.
Door onszelf los te maken van oude patronen vinden we wie we werkelijk zijn. Door te dromen en de toekomst te vernieuwen, een toekomstige beschaving van vrede en liefde te gaan zaaien.

19’50 Daarom ben jij nu hier. Jouw aandacht, emotie, focus, bewustzijn is wat het allerbelangrijkste is.
De oproep (boodschap) aan de mensheid is waarschijnlijk dezelfde die het altijd al is geweest op deze planeet: je bent al vrij, geef je vrijheid niet weg. De mensheid is de kracht van haar eigen spirituele bewustzijn vergeten. In de ware zin van het woord, dwz dat je een fysiek en  lichamelijk bewustzijn bent en de laatste poging van die schaduwkrachten is je ervan te overtuigen dat je lichaam niet van jou is. Daar zitten we middenin.

20’35 In werkelijkheid ben je een bron, een zender van pure liefde en iedereen heeft hetzelfde doel: om die pure liefde uit te zenden. Je begint het zuiverheidsaspect van je eigen bronverbinding te belichamen, je zelfgenezend vermogen schakel je in, waardoor je geleidelijk aan je ‘slavenzelf’ en het beeld dat je lichaam niet van jou is gaat loslaten en verdwijnt.

21’15 We zijn de verhalen die we onszelf vertellen en geloven.

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *