Onze Geschiedenis – deel 3 – 18 januari 20.00 uur

Tot slot, in de derde webinar, zullen we dieper ingaan op de ‘goden’ en ‘semi-goden,’ zoals de Anunnaki en andere wezens, en hoe ze nog steeds een rol spelen in onze wereld en hoe we ons tot hen verhouden. Is het mogelijk dat zij de ‘elite’ van nu zijn? Zijn de ‘buitenaardse’ nog steeds een onderdeel van onze schaduwregering?

Deze gratis webinar is op 18 januari om 20.00 uur. Na aanmelding ontvang je een zoomlink en wachtwoord. De webinar is gratis, (vul 0 in bij Name your Price) je kunt ook een donatie geven, vul dan een bedrag in van jouw keuze.

Naam(Vereist)