Pesten

Pesten op school is een hartbrekend probleem dat veel kinderen dagelijks ervaren. Als natuurgeneeskundige therapeut sta ik klaar om zowel pestkoppen als gepeste kinderen te helpen. Samen zoeken we naar de oorzaken achter dit gedrag, zodat we kunnen werken aan een duurzame oplossing. Niet alleen pestgedrag, ook angststoornissen en traumaverwerking behoren tot mijn expertise. Laten we samen de weg naar herstel bewandelen, zodat ieder kind zich veilig en gelukkig kan voelen op school.